Frakce

Co to je DTR?

DTR (Deaths Till Raidable) = Počet smrtí do raidu

Příklad.   Frakce s 2.9 DTR - znamená, že pokud někdo z hráčů z frakce zemře 3x tak se stává raidable.

Jakmile zemře hráč ve frakci, DTR klesne o 1 bod a "zmrazí" se regen DTR na 30 minut

Regen DTR = 3 DTR za hodinu

Regen může být až 6 DTR za hodinu (záleží na počtu hráčů ve frakci)

Území ve frakci se odvíjí podle členů ve frakci

každý nový člen = 3 claimy

Vše máte krásně vypsaný pomocí příkazu /f who

Kde zjistíte DTR, čas Freezu atd.

Příkazy:

/f help                                                                Zobrazí všechny dostupné příkazy a nápovědu k nim.
/f create název_frakce                                    Vytvoří frakci.
/f sethome                                                        Uloží frakční domov na zabraném území.
/f home                                                              Teleportuje na frakční home.
/f delhome                                                        Odebere uložený home. 
/f list stránka                                                     Zobrazí všechny aktuální frakce na serveru.
/f who název_frakce                                        Zobrazí informace o dané frakci.
/f rename nový_název                                    Nastaví nový název frakce.
/f status                                                              Zobrazí aktivitu členů frakce.
/f dtr nick                                                           Zobrazí DTR daného hráče.
/f disband                                                          Zruší celou frakci.
/f coords                                                            Zašle hráčům frakce vaše souřadnice.

Připojení se / Pozvání

/f invite add nick                                               Pozve hráče do frakce.
/f deinvite nick                                                  Zruší pozvánku danému hráči do frakce.
/f join název_frakce                                          Připojení se do frakce.
/f leave                                                               Opuštění frakce.
/f kick nick                                                         Kickne hráče z frakce.

Claimování / Zabrání území

/f claim                                                                Zabere území o velikosti 1 chunku .
/f autoclaim                                                        Zabere automaticky území do kterého vejdete a je volné.
/f unclaim                                                           Odebere území o jednom chunku (musíte v něm stát).
/f unclaimall                                                       Odebere všechna území frakce naráz. 

Frakční vztahy

/f ally název_frakce                                           Nabídne jiné frakci spojenectví.
/f enemy název_frakce                                     Vyhlásí válku jiné frakci .
/f chat (faction, ally, public)                              Nastaví frakční, spojenecký, nebo veřejný chat.
/f togglealliancechat                                         Zapne ignoraci aliančního chatu.

Frakční popisky, ranky a práva

/f description popis                                          Nastaví popisek frakce.
/f title nick titul                                                  Nastaví titulek členovi frakce. 
/f promote nick                                                 Povýší člena frakce.
/f demote nick                                                  Degraduje člena frakce.
/f perm                                                               Nastaví práva danému frakčnímu ranku, nebo dáné                                                                                          frakční relaci.

Zobrazení frakce, chunků

/f map                                                                  Zobrazí v chatu mapu všechny okolní území.
/f seechunk                                                         Zapne/vypne kouřové zobrazení chunků vaší frakce.
/f stuck                                                                 Debug vaší postavy.